HITNI SLUČAJEVI

Upute za dojavu

SAVJETI GRAĐANIMA

Postupanje u situacijama

ZANIMANJE

Kako postati vatrogasac?

NAŠE USLUGE

Servis vatrogasnih aparata

Školovanje za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar

Programi obrazovanja za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar provode se redovitom nastavom – prekvalifikacijom nakon završene srednje škole u Vatrogasnoj školi – Ustanovi za obrazovanje odraslih sa sjedištem u Zagrebu, Selska 90A.

Nastavni programi traju 819 sati i provode se u poslovnim jedinicama Vatrogasne škole u Splitu, Rijeci i Zagrebu.

Natječaji za upis u Vatrogasnu školu u pravilu se provode krajem kolovoza, a upis i početak nastave održavaju se u rujnu. Nastava završava u svibnju iduće kalendarske godine nakon čega slijedi obrana završnog rada.

Školarina za programe u poslovnoj jedinici u Splitu iznosi 7.500 kuna, u poslovnoj jedinici u Rijeci iznosi 9.500 kuna, a u poslovnoj jedinici u Zagrebu iznosi 6.500 kuna. Školarina je podložna promjenama i određuje se za svaku školsku godinu.

NASTAVNI PROGRAM

 • Kemija I
 • Kemija II
 • Vježbe iz kemije
 • Ustrojstvo zaštite od požara
 • Gorenje i gašenje
 • Protupožarna preventiva
 • Elektrotehnika
 • Zaštita od požara u graditeljstvu
 • Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Vatrogasne vježbe
 • Vatrogasna taktika s vježbama i topografija
 • Tehnička služba u vatrogastvu

UVJETI ZA UPIS

U program obrazovanja za zanimanje vatrogasac mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.

U program obrazovanja za zanimanje vatrogasni tehničar mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja rada: strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika, geologija, rudarstvo i nafta, poljoprivreda, veterina, šumarstvo, obrada drva, graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, cestovni promet, kemijska tehnologija, grafika, tekstil, obrada kože, optika i obrada stakla, unutarnji poslovi i zaštita, unutarnji transport, pomorski, riječni i lučki promet; PT promet, zračni promet, željeznički promet, zdravstvo.

Pravo na upis u nastavne programe imaju punoljetne i zdravstveno sposobne osobe s umijećem plivanja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Pri upisu kandidati prilažu sljedeće dokumente:

 • svjedodžbu o završnom ispitu/radu, maturi ili državnoj maturi
 • razredne svjedodžbe srednje škole
 • rodni list
 • domovnicu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar
 • policu osiguranja od mogućih lakših i težih povreda ili eventualnog smrtnog stradavanja.
Više informacija potražite na stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.
0
naselja
0
km2 područje djelovanja
0
intervencija godišnje
0
Ostalih operativnih aktivnosti

Pratite nas na Youtube.

Hrvatska vatrogasna zajednica