2022.
01. travnja 2000.

Osnivanje javne vatrogasne postrojbe

U travnju 2000. osniva se Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje, kada se sukladno zakonu o vatrogastvu JLS preuzimaju ingerenciju nad postrojbama i njeni su osnivači. Postojba tada broji 26 djelanika i posjeduje 3 vozila. Na čelu postrojbe je zapovjednik Vlado Tkalčević.

Osnivanje javne vatrogasne postrojbe
STUDENI 1995.

Osnivanje profesionalne postrojbe

Krajem 1995. godine osnovana je profesionalna vatrogasna postaja u Petrinji, na čelu sa zapovjednikom Vladom Tkalčevićem i 4 djelatnika, s vremenom se taj broj povećava. Postaja je tada djelovala pod MUP-om, radilo se s samo sa dva vatrogasna vozila i pokrivala cijelo područje Banovine od Hrvatske Kostajnice, Dvora, Gline do Vojnića.

Osnivanje profesionalne postrojbe
1991.

Domovinski rat

Nakon okupacije Grada Petrinje DVD Petrinja i profesionalna jezgra (djelatnici Općinskog centra) smještaju se u Lekeniku, tada djeluju pod 12. Domobranskoj Pukovniji i vrše prijevoze ljudstva, hrane i vode po prvim crtama obrane Domovine.

Domovinski rat
1989. godina

Općinski centar zaštite od požara Petrinja

Grad Petrinja osnovao je 1989. godine Općinski centar za zaštitu od požara, Općinski centar imao je obvezu planirati i poduzima mjere na svom području za organiziranu i učinkovitu vatrogasnu zaštitu.

Općinski centar zaštite od požara Petrinja
0
naselja
0
km2 područje djelovanja
0
intervencija godišnje
0
Ostalih operativnih aktivnosti

Pratite nas na Youtube.

Hrvatska vatrogasna zajednica